สำนักงาน กสศ. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 13 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2565

สำนักงาน กสศ. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 13 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2565

ประกาศสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน ของสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
2.นักบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
3.นักบัญชีการเงิน จำนวน 1 อัตรา
4.นักบริหารเงินอุดหนุน จำนวน 1 อัตรา
5.หัวหน้าเลขานุการ จำนวน 1 อัตรา
6.นักวิชาการควบคุมภายในอาวุโส จำนวน 1 อัตรา
7.นักวิชาการบริหารโครงการ (สถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา) จำนวน 1 อัตรา
8.นักวิชาการติดตามประเมินผล (สถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา) จำนวน 1 อัตรา
9.นักบริหารแผนงาน/โครงการ (ด้านการผลิตและพัฒนาครูสำหรับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล) จำนวน 2 อัตรา
10.นักบริหารแผนงาน/โครงการ (ด้านพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ) จำนวน 2 อัตรา
11.เลขานุการ จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครสอบ
1. ดาวน์โหลดใบสมัครงานผ่านทาง https://www.eef.or.th
2. ยื่นใบสมัครพร้อมอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัคร ส่งมาที่ https://bit.ly/3vglBtx
3. ช่องทางติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 065 5045277
ตั้งแต่บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร
ไฟล์ใบสมัคร

>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s