กรมกำลังพลกองทัพบก เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 12 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564

กรมกำลังพลกองทัพบก เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 12 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564

ประกาศกรมกำลังพลกองทัพบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน(ชาย/หญิง) สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็น พนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 1. พนักงานบริการ (ชาย)
  จำนวน 2 อัตรา
  เงินเดือน 10,430.- + ค่าครองชั่วคราว 2,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • มัธยมศึกษาตอนน้น(ม.3)หรือตอนปลาย(ม.6)
 • รับสมัครเฉพาะบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน(ชาย)
 1. พนักงานธุรการ(ชาย)
  จำนวน 2 อัตรา
  เงินเดือน 10,430.- + ค่าครองชั่วคราว 2,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • มัธยมศึกษาตอนน้น(ม.3)หรือตอนปลาย(ม.6)
 • รับสมัครเฉพาะบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน(ชาย)
 1. พนักงานการเงินและบัญชี (ชาย/หญิง)
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 11,280.- + เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,000.- บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ในสาขาที่เกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ (มีวิชาบัญชีไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิจ จากสถานศึกษาในความควบคุมของทางราชการหรือที่ทางราชการรับรอง

 

 1. พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล (ชาย/หญิง)
  จำนวน 3 อัตรา
  เงินเดือน 11,280.- + เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,000.- บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ในสาขาที่เกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ (มีวิชาคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิจ)จากสถานศึกษาในความควบคุมของทางราชการ หรือที่ทางราชการรับรอง
 1. พนักงานคอมพิวเตอร์ (ชาย/หญิง)
  จำนวน 4 อัตรา
  เงินเดือน 11,280.- + เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,000.- บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ในสาขาที่เกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ (มีวิชาคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิจ)จากสถานศึกษาในความควบคุมของทางราชการ หรือที่ทางราชการรับรอง

การรับสมัคร

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ (08.00 – 15.30 นาฬิกา) ณ บริเวณหน้าห้องอเนกประสงค์ กรมกําลังพลทหารบก อาคาร 1 ชั้นใต้ดิน ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดําเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดเพิ่มเติม-ไฟล์ประกาศรับสมัคร

>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s