สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รับสมัครนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ 150 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 กรกฎาคม 2565

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รับสมัครนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ 150 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 กรกฎาคม 2565

ประกาศสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รับสมัครเข้าร่วมโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 (The Smart City Ambassadors 2 (SCA#2))

การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ
การเปิดรับสมัครมี 2 ส่วน คือ
1. รับสมัครนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ (Smart City Ambassador)
2. รับสมัครเมืองที่ต้องการพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะ (หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ที่ต้องการพัฒนา เป็นเมืองอัจฉริยะ)

คุณสมบัติผู้สมัคร คนรุ่นใหม่
– คนรุ่นใหม่ เพศใดก็ได้ จบปริญญาตรีขึ้นไป
– อายุไม่เกิน 30 ปี
– สนใจงานด้านการพัฒนาเมือง
– สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเมือง
– มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ใฝ่รู้ สื่อสารคล่อง

ขั้นตอนการรับสมัคร
รับสมัครวันนี้ – 21 ก.ค. 65 (สมัครก่อน พิจารณาก่อน มีโอกาสก่อน)
กรอกข้อมูลสมัครออนไลน์ตาม link นี้ https://forms.gle/GtpmcKDCWsVsp3Zp9 หรือ แสกน QR code

การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ
การคัดเลือก จะดำเนินการ 2 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาคุณสมบัติ: จะพิจารณาจากข้อมูล เอกสารการสมัคร และ Clip VDO แนะนำตัว เพื่อส่งให้หน่วยงานตัวแทนเมืองที่ท่านสมัคร โดยมีการพิจารณาตามรอบการพิจารณา ในข้อ 3.2
ขั้นตอนที่ 2 ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์พื้นฐานในขั้นตอนที่ 1 ข้อมูลของท่านจะถูกส่งให้เมืองที่ท่านสมัคร ซึ่งจะมีการนัดสัมภาษณ์โดยเมือง หากท่านผ่านเกณฑ์ที่เมืองกำหนด จะมีเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบ และจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกพร้อมเมืองที่สังกัด ตามรอบการประกาศผล ในข้อ 3.3 จะมีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมประกาศสถานที่ปฏิบัติงาน ผ่านเว็บไซต์ของ สศด. http://www.depa.or.th และ https://www.smartcitythailand.or.th ทั้งนี้ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร

>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s