สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา รับสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 4 – 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา รับสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 4 – 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

การรับสมัครสอบ
1 สำนักงานปลัดกระหรวงการคลัง จะรับสมัครทางไปรษณีย์ โดยให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนได้ที่เว็บไซต์กระทรวงการคลัง http://www.mof.go.th หัวข้อ สถานีข่าวกระทรวง > ข่าวสมัครงาน โดยผู้สมัครกรอกรายละเอียดลงในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และลงลายมือชื่อด้วยตนเอง
2 กำหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 4 – 18 กรกฏาคม 2565 โดยผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครตามข้อ 1 และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซองถึงผู้อำนวยการสำนักบริหารรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไทเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ห้วงเล็บมุมชองจดหมายว่า “สมัครงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์” ไปรษณีย์ต้องประทับตรารับจดหมายภายในวันที่บิดรับสมัคร คือ วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 และใบสมัครจะต้องส่งถึงสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ในเวลาราชการ (เวลา 16.30 น.) หากเกินกำหนดเวลาจะไม่ได้รับการพิจารณา ทั้งนี้ รวมถึงใบสมัครที่ไปรษณีย์ลงรับหรือส่งถึงสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลก่อนวันรับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณาเช่นเดียวกัน
3 การสมัครไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร
4 การให้เลขประจำตัวผู้สมัคร จะเรียงลำดับเลขประจำตัวผู้สมัคร ตามวันเวลาที่ใบสมัครส่งทางไปรษณีย์ถึงสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร

>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s