สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง และทาง E-mail ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง และทาง E-mail ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565

ประกาศสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 11,680 บาท และค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 3,320 บาท (เมื่อรวมกันแล้วไม่เกิน 15,000 บาท)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ดาวน์โหลดและยื่นใบสมัคร พร้อมด้วยไฟล์เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามที่ได้ประกาศไว้ในประกาศฉบับนี้ ข้อ 4.2) ระยะเวลาการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565 โดยผู้สมัครจะไม่เสียค่าธรรมเนียม ในการสมัคร แต่อย่างใด
1. ยื่นใบสมัครทาง E – mail : human_cifs@hotmail.co.th ในรูปแบบไฟล์เอกสาร PDF ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์จะยึดตามลำดับเวลาที่ปรากฏ ใน E – mail ที่ได้รับเป็นสำคัญ หรือ
2. ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ศูนย์ราชการ เฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น.
กรณีผู้สมัครยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครก่อนวันเปิดรับสมัครและหลังวันปิดรับสมัคร ดังที่ได้กำหนดไว้ในข้างต้นจะถือว่าเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติในการรับสมัครมาตั้งแต่ต้นและไม่มีสิทธิในการเข้ารับ การคัดเลือกในครั้งนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร

>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s