มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 69 อัตรา รับสมัครด้วยตนเเอง ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2565

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 69 อัตรา รับสมัครด้วยตนเเอง ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2565

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยรามคำแหงเรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์

ตำแหน่งที่ที่รับสมัคร
– คณะนิติศาสตร์ (10 อัตรา)
– คณะบริหารธุรกิจ (3 อัตรา)
– คณะพัฒนาทรัพยกรมนุษย์ (1 อัตรา)
– คณะมนุษยศาสตร์ (14 อัตรา)
– คณะรัฐศาสตร์ (3 อัตรา)
– คณะวิทยาศาสตร์ (12 อัตรา)
– คณะศึกษาศาสตร์ (18 อัตรา)
– คณะเศรษฐศาสตร์ (4 อัตรา)
– คณะสาธารณสุข (3 อัตรา)
– คณะสื่อสารมวลชน (1 อัตรา)

อัตราค่าจ้าง
– วุฒิปริญญาเอก 35,700 บาท
– วุฒิปริญญาโทร 29,750 บาท

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
1. ผู้สำเร็จการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับ
การรับรองจากสำนักงาน ก.พ. และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในประเทศต้องสำเร็จการศึกษาแผน ก.
(แผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์)
2.มีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
รามคำแหง ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับและยื่นใบสมัคร ที่งานบริหารงานบุคคลกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารวิทยบริการและบริหาร ชั้น 4 ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ในวันเวลาราชการ ภาคเช้า 08.30 – 11.30 น. ภาคบ่าย 13.00- 16.00 น.
ติดต่อสอบถาม งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ โทร.02 310 80000 ต่อ 4085

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร

>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s