สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้านชั่วคราว 7 อัตรา รับสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 22- 30 มิถุนายน 2565

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้านชั่วคราว 7 อัตรา รับสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 22- 30 มิถุนายน 2565

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้านชั่วคราวรายเดือนจากงานนอกงบประมาณ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา และตำแหน่งเจ้าพนักงานบริการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 9,400 บาท และ ค่าครองชีพ 2,000 บาท รวม 11,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 9,400 บาท และ ค่าครองชีพ 2,000 บาท รวม 11,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานบริการ
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 8,690 บาท และ ค่าครองชีพ 2,000 บาท รวม 10,690 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมตองปลาย (ม.6)

การรับสมัครสอบ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง จะรับสมัครทางไปรษณีย์ โดยผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนได้ที่เว็บไซต์ กระทรวงการคลัง http://www.mof.go.th หัวข้อ สถานีข่าวกระทรวง > ข่าวสมัครงาน โดยให้ผู้สมัคร กรอกรายละเอียดลงในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และลงลายมือชื่อด้วยตนเอง
– กําหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 22- 30 มิถุนายน 2565 โดยผู้สมัครพิมพ์ใบสมัคร ตามข้อ 5.1 และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซองถึง ผู้อํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ให้วงเล็บมุมซองจดหมายว่า “สมัครงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตําแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา หรือตําแหน่งพนักงานบริการ” ไปรษณีย์ต้อง ประทับตรารับจดหมายภายในวันที่ปิดรับสมัคร คือ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 และใบสมัครจะต้องส่งถึง สํานักบริหารทรัพยากรบุคคลภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ในเวลาราชการ (เวลา 16.30 น.) หากเกิน กําหนดเวลาจะไม่ได้รับการพิจารณา ทั้งนี้ รวมถึงใบสมัครที่ไปรษณีย์ลงรับหรือส่งถึงสํานักบริหารทรัพยากร บุคคลก่อนวันรับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณาเช่นเดียวกัน
– การสมัครไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร
– การให้เลขประจําตัวผู้สมัคร จะเรียงเลขประจําตัวผู้สมัคร ตามวันเวลาที่ส่งใบสมัคร ถึงสํานักบริหาร

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร

>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s