สำนักโยธาธิการ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชหารทั่วไป 6 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 – 17 มิถุนายน 2565

สำนักโยธาธิการ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชหารทั่วไป 6 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 – 17 มิถุนายน 2565

ประกาศสำนักโยธาธิการ สำนักสนับสนุน สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา เลือกสรร และจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ช่างไม้ จำนวน 2 อัตรา
2. ช่างปูน จำนวน 1 อัตรา
3. ช่างประณีตศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
4. ช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
5. ช่างโลหะ จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าจ้าง 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. เพศ ชาย / หญิง (ตามตำแหน่ง)
2. ต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดี และต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
3. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ,ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ,
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
4. มีความสามารถในการสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้ดี
5. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
6. สามารถอุทิศตน และเสียสละเวลาให้กับราชการ
7. มีบุคลิกภาพดี

การรับสมัคร
การประกาศและการขอรับใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถดูรายละเอียดและ ดาวน์โหฤดใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 19 ถึง 31 พฤษภาคม 2565 ดังนี้
1. เว็บไซต์สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) http://job.oscc.go.th/Default.aspx หัวข้อประกาศรับสมัครงานภาคราชการ
2. เว็บไซต์ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม http://opsd.mod.go.th คลิก ที่ ข่าวประชาสัมพันธ์/การสรรหา และเลือกสรร พนักงานราชการของ สยธ.สสน.สป.
3. เว็บไซต์ สํานักโยธาธิการ สํานักงานสนับสนุน สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม http://oce.mod.go.th คลิกที่ ข่าวประชาสัมพันธ์/การสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการของ สยธ.สสน.สป.
4. ขอรับใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ กองกลาง สํานักโยธาธิการ สํานักงานสนับสนุน สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ชั้น 3 (อาคาร 4 ชั้น) ถนนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 17 มิถุนายน 2565 ในวันเวลาราชการ หากมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ พันเอกหญิง พัดชา สิทธิประเสริฐ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2910 0029

รายละเอียเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร

>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s