องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 33 อัตรา รับสมัครทาง E-mail ตั้งแต่บัดนี้ – 1 มิถุนายน 2565

องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 33 อัตรา รับสมัครทาง E-mail ตั้งแต่บัดนี้ – 1 มิถุนายน 2565

ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน สังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรเภสัชกรรม

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. เภสัชกร 5 (0320) จำนวน 1 อัตรา
สังกัด แผนกตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา 1
กองตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา ฝ่ายประกันคุณภาพ

2. เภสัชกร 5 (0954) จำนวน 1 อัตรา
สังกัด แผนกตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา 2
กองตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา ฝ่ายประกันคุณภาพ

3. เภสัชกร 5 (1964) จำนวน 1 อัตรา
สังกัด แผนกศูนย์ควบคุมเอกสาร
กองพัฒนาระบบคุณภาพ ฝ่ายประกันคุณภาพ

4. เภสัชกร 5 (0655) จำนวน 1 อัตรา
สังกัด กองพัฒนาระบบคุณภาพ ฝ่ายประกันคุณภาพ

5. เภสัชกร 5 (1624) จำนวน 1 อัตรา
สังกัด แผนกพัฒนาระบบคุณภาพ 1
กองพัฒนาระบบคุณภาพ ฝ่ายประกันคุณภาพ

6. เภสัชกร 5 (1450) จำนวน 1 อัตรา
สังกัด แผนกพัฒนาระบบคุณภาพ 3
กองพัฒนาระบบคุณภาพ ฝ่ายประกันคุณภาพ

7. เภสัชกร 5 (0897) จำนวน 1 อัตรา
สังกัด แผนกมาตรฐาน GMP
กองพัฒนาระบบคุณภาพ ฝ่ายประกันคุณภาพ

8. เภสัชกร 5 (0917)(1096) จำนวน 2 อัตรา
สังกัด แผนกพัฒนาระบวนการผลิต
กองมาตรฐานการผลิต ฝ่ายประกันคุณภาพ

9. เภสัชกร 5 (0701) จำนวน 1 อัตรา
สังกัด แผนกพัฒนากระบวนการผลิต
กองมาตรฐานการผลิต ฝ่ายประกันคุณภาพ

10. เภสัชกร 5 (1380) จำนวน 1 อัตรา
สังกัด แผนกพัฒนาวิธีวิเคราะห์
กองมาตรฐานการผลิต ฝ่ายประกันคุณภาพ

11. เภสัชกร 5 (0357) จำนวน 1 อัตรา
สังกัด แผนกมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 1
กองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ฝ่ายประกันคุณภาพ

12. เภสัชกร 5 (1916) จำนวน 1 อัตรา
สังกัด แผนกมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 2
กองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ฝ่ายประกันคุณภาพ

13. เภสัชกร 5 (0038) จำนวน 1 อัตรา
สังกัด แผนกมาตรฐานวัตถุดิบ 1
กองมาตรฐานวัตถุดิบ ฝ่ายประกันคุณภาพ

14. เภสัชกร 5 (0814)(0827) จำนวน 2 อัตรา
สังกัด แผนกมาตรฐานวัตถุดิบ 2
กองมาตรฐานวัตถุดิบ ฝ่ายประกันคุณภาพ

15. นักการตลาด 5 (1771) จำนวน 1 อัตรา
สังกัด กองการขายภาคเอกชน ฝ่ายการตลาดและการขาย

16. นักการตลาด 5 (0089)(0559)(2101)จำนวน 3 อัตรา
สังกัด แผนกการขายเขต กทม.และปริมณฑล
กองการขายภาครัฐ ฝ่ายการตลาดและการขาย

17. นักการตลาด 5 (1583) จำนวน 1 อัตรา
สังกัด แผนกวางแผนการตลาดภาครัฐและภาคเอกชน
กองการตลาด ฝ่ายการตลาดและการขาย

18. เจ้าหน้าที่พัสดุ 5 (1112) จำนวน 1 อัตรา
สังกัด แผนกส ารองผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตอื่น
กองคลังและกระจายผลิตภัณฑ์ ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์

19. เภสัชกร 5 (1507) จำนวน 1 อัตรา
สังกัด กลุ่มงานประกันคุณภาพ กองงานประกันคุณภาพ
ฝ่ายสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ

20. เภสัชกร 5 (1950) จำนวน 1 อัตรา
สังกัด แผนกงานบริหารจัดการคุณภาพ 1
กองบริหารระบบคุณภาพ 1 การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1

21. เภสัชกร 5 (1958)(2462) จ านวน 2 อัตรา
สังกัด แผนกงานบริหารจัดการคุณภาพ 2
กองบริหารระบบคุณภาพ 1 การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1

22. เภสัชกร 5 (2443) จำนวน 1 อัตรา
สังกัด แผนกงานสนับสนุนระบบคุณภาพ
กองบริหารระบบคุณภาพ 2 การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1

23. เภสัชกร 5 (2441) จำนวน 1 อัตรา
สังกัด แผนกงานมาตรฐานกระบวนการผลิต
กองมาตรฐานการผลิต การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1

24. เภสัชกร 5 (1363) จำนวน 1 อัตรา
สังกัด แผนกประกันคุณภาพชีววัตถุ
กองประกันคุณภาพชีววัตถุ การประกันคุณภาพชีววัตถ

25. เภสัชกร 5 (2490)(2502) จำนวน 2 อัตรา
สังกัด แผนกประกันคุณภาพวัคซีน
กองประกันคุณภาพวัคซีน การประกันคุณภาพชีววัตถุ

26. เภสัชกร 5 (2486) จำนวน 1 อัตรา
สังกัด แผนกบรรจุ 2
กองการบรรจุ โรงงานผลิต(วัคซีน)ชีววัตถุ

27 เภสัชกร 5 (1011) จำนวน 1 อัตรา
สังกัด แผนกผลิตภัณฑ์ยา
กองปฏิบัติการทะเบียน ฝ่ายทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์

อัตราเงินเดือน
– วุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 21,250 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1 อายุ ไม่เกิน 35 ปี
2 เพศ ไม่จำกัดเพศ
3 วุฒิการศึกษา เภสัชศาสตรบัณฑิต

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครงาน ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารทาง e-mail : recruitgpo.hr@gmail.com ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2565 ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.gpo.or.th หรือ http://www.facebook.com/HRGPO โทรศัพท์หมายเลข 02-203-8155

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร

>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s