กรมการขนส่งทหารบก เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ (อัตราสิบเอก) 12 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน -3 พฤษภาคม 2565

กรมการขนส่งทหารบก เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ (อัตราสิบเอก) 12 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน -3 พฤษภาคม 2565

ประกาศกรมการขนส่งทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน และพนักงานราชการ เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปี 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
บุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน 10 อัตรา ดังนี้
1. กลุ่มที่ 1 พลขับ 1 อัตรา (ชาย)
– ผช.หน.รถ พัน.ขส.2 (ผสม) กรม ขส. (ชกท.643)

2. กลุ่มที่ 2 ทักษะช่างซ่อม 1 อัตรา (ชาย)
– ช่างซ่อมโครงสร้าง พัน.ซบร.บ.ทบ. (ชกท.686)

3. กลุ่มที่ 3 เสมียน 8 อัตรา (ชาย)
– เสมียน ขส.ทบ. (ชกท.760) 1 อัตรา
– เสมียน ขส.ทบ. (ชกท.731) 1 อัตรา
– เสมียน ขส.ทบ. (ชกท.710) 3 อัตรา
– นายสิบชิ้นส่วน ขส.ทบ. (ชกท.766) 1 อัตรา
– นายสิบส่งกำลัง ศคย.ทบ. (ชกท.766) 1 อัตรา
– นายสิบชิ้นส่วน ศคย.ทบ. (ชกท.766) 1 อัตรา

พนักงานราชการที่ยังปฏิบัติงานใน ทบ. 2 อัตรา ดังนี้
4. กลุ่มที่ 4 เสมียน 2 อัตรา (ชาย/หญิง)
– เสมียน ขส.ทบ. (ชกท.716) (หญิง)
– นายสิบสโมสร ขส.ทบ. (ชกท.073) (ชาย)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
กลุ่มที่ 1 พลขับ
– รับสมัครเฉพาะเพศชาย
– มีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี
– สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) ตามหลักสูตรของ กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากผ่านการสอบคัดเลือกและได้รับ การบรรจุแล้ว จะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่นั้นมิได้
– สามารถขับรถยนต์ได้ดี มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล หรือ สาธารณะ จากกรมการขนส่งทางบก และมีความรู้เรื่องการปรนนิบัติบำรุงยานพาหนะเบื้องต้น

กลุ่มที่ 2 ทักษะช่างซ่อม
– รับสมัครเฉพาะเพศชาย
– มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 30 ปี
– สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เฉพาะประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล (ยานยนต์,ไฟฟ้ากำลังเครื่องกลอุตสาหกรรม เครื่องกลเรือ,เครื่องกลเกษตร, ตัวถังและสีรถยนต์) และสำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากผ่านการสอบคัดเลือกและได้รับการบรรจุ แล้ว จะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่นั้นมิได้

กลุ่มที่ 3 เสมียน
– รับสมัครเฉพาะเพศชาย
– มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี
– สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) ตามหลักสูตรของ กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากผ่านการสอบคัดเลือกและได้รับ การบรรจุแล้ว จะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่นั้นมิได้

กลุ่มที่ 4 เสมียน
– รับสมัครเฉพาะพนักงานราชการที่ยังปฏิบัติงานอยู่ใน ทบ.
– สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) ตามหลักสูตรของ กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า สามารถพิมพ์ดีด และใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิ สูงกว่าที่กำหนดไว้ หากผ่านการสอบคัดเลือกและได้รับการบรรจุแล้ว จะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์ บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่นั้นมิได้

การรับสมัคร
ติดต่อสมัครด้วยตนเองเฉพาะในวันและเวลาราชการ เวลา 09.00 น. -16.00 น. ตั้งแต่ วันที่ 25 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ณ แหล่งสมาคมนายทหารขนส่ง กรมการขนส่ง ทหารบก เลขที่ 2 ถนน ประดิพัทธ์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ โทร. 0 -2241 – 0959 และ โทร.ทบ. 94510)

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร

>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s