ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก เปิด รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ – 18 เมษายน 2565

ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก เปิด รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ – 18 เมษายน 2565

ประกาศศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน (ชาย, หญิง) และทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. พนักงานคอมพิวเตอร์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต
จากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการรับรอง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานหรือมีประสบการณ์ทำงานในด้านคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
2) มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ซึ่งได้ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์แล้วไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต จากสถานศึกษาที่อยู่ในควบคุมของทางราชการ หรือที่ทางราชการรับรอง
2) มีความสามารถ และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่

การรับสมัคร
รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. 65 – 18 เม.ย. 65
1.สมัครด้วยตนเอง ณ แผนกธุรการ กองธุรการ ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก อาคาร 2 ชั้น 2 ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดําเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในเวลาราชการ (เวลา 08.00 ถึง12.00 และ 13.00 ถึง 15.00)
2. สมัครทางไปรษณีย์ ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานฯ ทางจดหมายลงทะเบียน โดยวันที่ลงทะเบียนส่งต้องไม่เกินวันที่ 1 เม.ย. 65 ที่อยู่ ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก อาคาร 2ชั้น 2 ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดําเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 (ใบสมัครตามแนบ ท้ายประกาศฉบับนี้)

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร

>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s