สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 3 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2565

สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 3 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2565

ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ในสำนักงานศาลยุติธรรม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 15,000-16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1.มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์ หรือ
2) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒ่อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ (การพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการพัฒนา ระบบงานคอมพิวเตอร์) ในหน่วยงานภาครัฐ (ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงาน ของรัฐรูปแบบใหม่) หรือเฮกซน มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และปัจจุบันเป็นข้าราชการศาลยุติธรรม หรือลูกจ้างประจํา หรือพนักงานราชการศาลยุติธรรม หรือ ลูกจ้างชั่วคราวของสํานักงานศาลยุติธรรมที่จ้างด้วยเงินงบประมาณ ซึ่งได้ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ ในหน่วยงานสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรมมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
2. เป็นผู้สอบผ่านภาศความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)ของสํานักงาน ก.พ. หรือของสํานักงานศาลยุติธรรม ในระดับปริญญาตรีหรือในระดับวุฒิการศึกษาที่สูงกว่า หรือกรณีไม่เป็น ผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) จะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสํานักงานศาลยุติธรรมในการสอบครั้งนี้

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันพุธที่ 6 เมษายน 2565 ถึงวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://op.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร

>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s