สปสช. เปิดรับสมัครพนักงาน Call Center 175 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มีนาคม 2565

สปสช. เปิดรับสมัครพนักงาน Call Center 175 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มีนาคม 2565

ประกาศรับสมัครสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นพนักงานโครงการตามสัญญาจ้าง ให้บริการ 1330 Contact Center เฉพาะกิจ COVID-19 ครั้งที่ 1/2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง พนักงาน ให้บริการ 1330 Contact Center เฉพาะกิจ COVID-19
จำนวน 175 อัตรา
อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 80 บาท

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1.เพศชายหรือหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ วุฒิ ม.6/ปวช.
2.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
3.มีความสามารถ ความชำนาญในการใช้พิมพ์ดีด ภาษาอังกฤษพื้นฐาน และคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel,Power Point
4.มีบุคลิกภาพดี พูดจาไพเราะ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ไหวพริบดี และมีความอดทนต่อการใช้อารมณ์ของผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการได้

การรับสมัคร
รับสมัคร บัดนี้-31มี.ค.65 หรือตามช่วงเวลาที่ สำนักงานประกาศกำหนด โดยบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 2 ที่ประสงค์จะสมัครให้สำนักงาน พิจารณาจ้างให้กรอกใบสมัครตาม Link
https://forms.gle/3sNB2QJMuC5FdMvP8

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร

>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s