โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 47 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 7-11 มีนาคม 2565

โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 47 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 7-11 มีนาคม 2565

ประกาศโรงพยาบาลราชวิถี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 1/2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. นักจัดการงานทั่วไป
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 13,300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) ได้รับปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
2) มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน

2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) ได้รับปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
2) มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน

3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 10,200 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1)ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการเงิน สาขาการบัญชี สาขาการเงิน และบัญชี
2) มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน

4. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 10,200 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยี คมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2) มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน

5. เจ้าพนักงานธุรการ
จำนวน 7 อัตรา
เงินเดือน 10,200 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขา
2) มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน

6. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 12,240 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม (ปวส.)
2) มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน

7. เจ้าพนักงานเวชสถิติ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 12,240 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1)ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชระเบียน (ปวส.)
2) มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน

8. พนักงานช่วยเหลือคนไข้
จำนวน 8 อัตรา
เงินเดือน 7,590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
2) ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือตอนปลายสายสามัญ (ม.6)

9. พนักงานบริการ
จำนวน 12 อัตรา
เงินเดือน 7,590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
2) ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.6)

10. พนักงานประกอบอาหาร
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 7,590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1)มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
2)ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือตอนปลายสายสามัญ (ม.6)
3) มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน

11. พนักงานประจำห้องยา
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 7,590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1)ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลายสามัญ (ม.6)
2) มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน

12. พนักงานเปล
จำนวน 5 อัตรา
เงินเดือน 7,590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
2) ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือตอนปลายสายสามัญ (ม.6)

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ชั้น 11 (ฝั่งลิฟต์เก่า) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี เลขที่ 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ได้ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2565 ถึง 11 มีนาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น.) **สมัครได้เพียงตำแหน่งเดียว และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร**

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร

>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s