สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 5 อัตรา รับสมัครทาง E-mail ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม- 5 เมษายน 2565

สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 5 อัตรา รับสมัครทาง E-mail ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม- 5 เมษายน 2565

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการต่างประเทศปฏิบัติการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. นักวิชาการต่างประเทศปฏิบัติการ (ด้านกิจการระหว่างประเทศ)
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 17,500 บาท และ เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน 8,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน จากสถาบันการศึกษาในประเทศหลักสูตรนานาชาติ (International Program) หรือสถาบันการศึกษา ในต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง สาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาภาษา วรรณคดี และ
2) ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน จากสถาบันการศึกษาในประเทศหลักสูตรนานาชาติ (International Program) หรือสถาบันการศึกษา ในต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง สาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาภาษา วรรณคดี

2. นักวิชาการต่างประเทศปฏิบัติการ (ด้านกฎหมาย)
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 17,500 บาท และ เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน 8,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน จากสถาบันการศึกษาในประเทศหลักสูตรนานาชาติ (International Program) หรือสถาบันการศึกษา ในต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง สาขาวิชานิติศาสตร์ และ
2) ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน จากสถาบันการศึกษาในประเทศหลักสูตรนานาชาติ (International Program) หรือสถาบันการศึกษา ในต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง สาขาวิชานิติศาสตร์

การรับสมัคร
ให้ผู้มีความประสงค์สมัครสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครสอบคัดเลือกและเอกสารหลักฐาน ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 5 เมษายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ (ยกเว้น วันสุดท้ายคือ วันที่ 5 เมษายน 2565 ภายในเวลา 16.30 น.) ได้ทาง E – Mail recruitment@nacc.go.th โดยกรอกข้อมูลและเอกสารหลักฐานตามข้อ 4.3 ให้ถูกต้องครบถ้วน และแนบไฟล์ผ่านระบบ E – Mail ดังกล่าว (ประเภทของไฟล์ .PDF) ทั้งนี้ จะถือเอาวันและเวลาการโอนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก เป็นวันและเวลาการยื่นใบสมัครสอบคัดเลือกและเอกสารหลักฐาน เพื่อจัดลำดับเลขประจำตัวสอบคัดเลือก อนึ่ง ในการโอนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือกต้องไม่ก่อนวันที่ 8 มีนาคม 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร

>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s