ท่าอากาศยานอุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างทุนหมุนเวียน 18 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 8 -14 กุมภาพันธ์ 2565

ท่าอากาศยานอุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างทุนหมุนเวียน 18 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 8 -14 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศท่าอากาศยานอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน ในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี กรมท่าอากาศยาน

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่ง
จำนวน 4 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 15,000
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

2. ตำแหน่ง วิศวกรโยธา
จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
จำนวน 7 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

4. ตำแหน่ง นายช่าง CCTV
จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

5. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
จำนวน 4 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2) ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย
3) คุณสมบัติและลักษณะเพิ่มเติมที่ท่าอากาศยานกำหนดสำหรับเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
(1) เพศชาย อายุ 18 – 45 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร
(2) มีสัญชาติไทย
(3) ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 ซม.
(4) ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือสำเร็จหลักสูตร นักศึกษาวิชาทหารปีที่ 3 ของ กรมรักษาดินแดน
(5) ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชน ซึ่งแสดงว่ามีร่างกายสมบูรณ์เหมาะสมกับหน้าที่โดย
(ก) การได้ยิน : การสูญเสียการได้ยินในหูแต่ละข้างต้องน้อยกว่า 30 เดซิเบล
เมื่อทดสอบด้วยเครื่องวัด การได้ยินที่ความถี่ต่ำกว่า 2,000 เฮิร์ช
(ข) การมองเห็น : ต้องมีสายตาที่เท่ากับหรือดีกว่า 20/60 ในอีกข้างเมื่อสวมแว่นตาหรือใช้คอนแทคเลนส์ โดยต้องมองเห็นสีที่เหมาะสม (ตาไม่บอดสี) (6) จะต้องทำการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4
ทั้งนี้ จะต้องใช้ใบรับรองแพทย์ตามแบบฟอร์มที่กรมท่าอากาศยานกำหนด ตามเอกสาร หมายเลข 2

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครคัดเลือกได้ด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี โดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วน รายละเอียดตามเอกสาร หมายเลข 2 และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ภายในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา 08.30 น. – 12.00 น. หรือภาคบ่ายเวลา 9.00 น. – 16.30 น.) โดยผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 300 บาท เมื่อสมัครแล้วค่าธรรมเนียมการสอบจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร

>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s