สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 44 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2565

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 44 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. พยาบาลวิชาชีพ
จำนวน 10 อัตรา
เงินเดือน 15,960 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรีพยาบาลศาสตรบัณฑิต

2. นักวิชาการสาธารณสุข
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 15,960 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรีสาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ จิตวิทยา พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ สุขศึกษา เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

3. นักจัดการงานทั่วไป
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 13,300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรีทุกสาขา

4. นักวิชาการเงินและบัญชี
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทางใดทางหนึ่ง ได้แก่ การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

5. เจ้าพนักงานธุรการ
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 10,200 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

6. เจ้าพนักงานพัสดุ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,200 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

7. นายช่างไฟฟ้า
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 8,300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

8. ผู้ช่วยพยาบาล
จำนวน 6 อัตรา
เงินเดือน 8,300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลายสายสามัญ

9. พนักงานรับโทรศัพท์กลาง
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 7,590 – 8,300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– มัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ

10. พนักงานขับรถยนต์
จำนวน1 อัตรา
เงินเดือน 7,590 -8,300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

11. พนักงานขับรถยนต์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 7,590 -8,300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)

12. พนักงานช่วยเหลือคนไข้
จำนวน 14 อัตรา
เงินเดือน 7,590 บาท
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
– มัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 6

13. พนักงานประจำห้องยา
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 7,590 บาท
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
– มัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 6

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์ที่จะสมัคร สมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ชั้น 5 สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้าพระยา โทร. 024422500 ต่อ 59118, 59119, 59280 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.) ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียดเพิ่มติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร

>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s