การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. 67 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั่งแต่วันที่ 7 -13 มการคม 2565

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. 67 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั่งแต่วันที่ 7 -13 มการคม 2565

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนผูมิภาค(กฟภ.) เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ.

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ (จำนวน 20 อัตรา)
ปฏิบัติงานที่กรุงเทพฯ

คุณวุฒิปริญญาตรี
– วิศวกร (ไฟฟ้า) จำนวน 13 อัตรา
– วิศวกร (คอมพิวเตอร์) จำนวน 2 อัตรา
– นักบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
– นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
– นิติกร จำนวน 1 อัตรา

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
– พนักงานช่าง (เครื่องกล) จำนวน 1 อัตรา
– พนักงานช่าง (โลหะ) จำนวน 1 อัตรา

2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคเหนือ (จำนวน 4 อัตรา)
ปฏิบัติงานที่ จังหวัดเชียงใหม่, ลำปาง

คุณวุฒิปริญญาตรี
– วิศวกร (ไฟฟ้า) จำนวน 2 อัตรา
– วิศวกร (เครื่องกล) จำนวน 1 อัตรา
– วิศวกร (คอมพิวเตอร์) จำนวน 1 อัตรา

3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคเหนือ (จำนวน 5 อัตรา)
ปฏิบัติงานที่ จังหวัดลพบุรี

คุณวุฒิปริญญาตรี
– วิศวกร (ไฟฟ้า) จำนวน 2 อัตรา
– วิศวกร (เครื่องกล) จำนวน 1 อัตรา
– วิศวกร (คอมพิวเตอร์) จำนวน 1 อัตรา

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
– พนักงานช่าง (เครื่องกล) จำนวน 1 อัตรา

4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จำนวน 5 อัตรา)
ปฏิบัติงานที่ จังหวัดอุดรธานี ,บึงกาฬ

คุณวุฒิปริญญาตรี
– วิศวกร (ไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา
– นักบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
– นิติกร (มีประสบการณ์) จำนวน 1 อัตรา
– นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
– พนักงานช่าง (เครื่องกล) จำนวน 1 อัตรา

5. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จำนวน 5 อัตรา)
ปฏิบัติงานที่จังหวัดอุบลราชธานี,ศรีเกษ ,กาฬสินธุ์

คุณวุฒิปริญญาตรี
– วิศวกร (ไฟฟ้า) จำนวน 4 อัตรา
– นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา

6. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จำนวน 5 อัตรา)
ปฏิบัติงานที่จังหวัดนครราชสีมา,ชัยภูมิ,บุรีรัมย์

คุณวุฒิปริญญาตรี
– วิศวกร (ไฟฟ้า) จำนวน 5 อัตรา

7. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง (จำนวน 6 อัตรา)
ปฏิบัติงานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คุณวุฒิปริญญาตรี
– วิศวกร (ไฟฟ้า) จำนวน 4 อัตรา
– นักบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 อัตรา

8. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคกลาง (จำนวน 3 อัตรา)
ปฏิบัติงานที่จังหวัดชลบุรี

คุณวุฒิปริญญาตรี
– วิศวกร (ไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา
– นิติกร (มีประสบการณ์) จำนวน 1 อัตรา

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
– พนักงานช่าง (เครื่องกล) จำนวน 1 อัตรา

9. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคกลาง (จำนวน 3 อัตรา)
ปฏิบัติงานที่จังหวัดนครปฐม

คุณวุฒิปริญญาตรี
– วิศวกร (ไฟฟ้า) จำนวน 3 อัตรา

10. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต้ (จำนวน 1 อัตรา)
ปฏิบัติงานที่จังหวัดเพรชบุรี

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
– พนักงานช่าง (เครื่องกล) จำนวน 1 อัตรา

11. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ (จำนวน 4 อัตรา)
ปฏิบัติงานที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

คุณวุฒิปริญญาตรี
– วิศวกร (ไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา
– วิศวกร (เครื่องกล) จำนวน 1 อัตรา
– นักบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
– พนักงานช่าง (เครื่องกล) จำนวน 1 อัตรา

12. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคใต้ (จำนวน 6 อัตรา)
ปฏิบัติงานที่จังหวัดยะลา ,นราธิวาส,สงขลา,สตูล,พัทลุง

คุณวุฒิปริญญาตรี
– วิศวกร (ไฟฟ้า) จำนวน 3 อัตรา
– นักบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
– นิติกร (มีประสบการณ์) จำนวน 2 อัตรา

การรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถสมัครสอบคัดเลือกได้เพียงตำแหน่งละเขตพื้นที่การปฏิบัติงานเดียวเท่านั้น โดยสามารถสมัครทางระบบออนไลน์ พร้อมอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครต่างๆ ตามประเภทของรูปแบบที่ กฟภ.กำหนด ภายในวันที่ 7 – 13 มกราคม 2565 (ตลอด 24 ชั่วโมง)ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ยกเว้นวันที่ 13 มกราคม 2565 ระบบจะปิดรับการรับสมัครออนไลน์เวลา 16.30น.) ที่เว็บไซต์ http://job.pea.co.th หัวข้อ “การับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัตงานกับ กฟภ.”

รายละเอียดเพิ่มเติม
– ไฟล์ประกาศรับสมัคร
– เอกสารแนบท้ายประกาศ 1
– เอกสารแนบท้ายประกาศ 2

>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s