กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 28 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2564

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 28 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2564

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 1. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 13,300 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
 1. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
  จำนวน 3 อัตรา
  เงินเดือน 13,300 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในด้านพาณิชยศาสตร์ การบัญชี การเงิน หรือบริหารธุรกิจ
 1. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
  จำนวน 2 อัตรา
  เงินเดือน 13,300 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
 1. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 13,300 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
 1. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านเคมี)
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 15,960 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี
 1. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 15,960บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี
 1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
  จำนวน 7 อัตรา
  เงินเดือน 10,200 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา พณิชยการ หรือบริหารธุรกิจ
 1. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 10,200 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

ตำแหน่งที่ 9 ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง
จำนวน 7 อัตรา
เงินเดือน 7,590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่และได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลายสายสามัญ
 1. ตำแหน่งพนักงานบริการ
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 7,590 บาท (วุฒิ ม.3 หรือ ม.6)
  8,300 บาท (วุฒิปวช.)
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานหรือได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลายสายสามัญ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 1. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  จำนวน 3 อัตรา
  เงินเดือน 7,590 บาท (วุฒิ ม.3 หรือ ม.6)
  8,300 บาท (วุฒิปวช.)
  10,200 บาท (วุฒิปวส.)
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานหรือได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือ ตอนปลายสายสามัญ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://dmsc.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม-ไฟล์ประกาศรับสมัคร

>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s