สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา รับสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา รับสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานจัดการงานบุคคล พนักงานการพัสดุ พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 1. พนักงานจัดการงานบุคคล
  จำนวน 3 อัตรา
  เงินเดือน 18000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  คุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางสังคมศาสตร์ ดังนี้ ปริญญาทางบริหารธุรกิจ ปริญญาทางศิลปศาสตร์ ปริญญาทางการศึกษา ปริญญาทางนิเทศศาสตร์ ปริญญาทางรัฐศาสตร์ ปริญญาทางครุศาสตร์ ปริญญาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาทางสังคมวิทยา
 1. พนักงานการพัสดุ
  จำนวน 2 อัตรา
  เงินเดือน 18000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  คุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังนี้ สาขาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์ และทางสังคมศาสตร์ ดังนี้ ปริญญาทางรัฐศาสตร์ ปริญญาทางนิติศาสตร์ ปริญญาทาง พาณิชศาสตร์ ปริญญาทางการเงิน และการธนาคาร
 1. พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 18000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  คุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางคอมพิวเตอร์ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังนี้ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  และการสื่อสาร สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

การรับสมัคร

รับสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564 โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ http://www.moe.go.th หัวข้อ “ ข่าวประกาศ” และทางเว็บไซต์ http://www.bga.moe.go.th หัวข้อ “ข่าวประกาศ” และกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงลายมือชื่อด้วยตนเอง และจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครไปยัง กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 9 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดําเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โดยเขียนที่มุมซองให้ชัดเจนว่า “สมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป”

รายละเอียดเพิ่มเติม-ไฟล์ประกาศรับสมัคร

>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s