กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน 8 อัตรา รับสมัครทาง E-mail ตั้งแต่วันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2564

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน 8 อัตรา รับสมัครทาง E-mail ตั้งแต่วันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2564

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน สํานักสํารวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 1. ด้านภูมิศาสตร์
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 15,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพทางธรณีวิทยา เทคโนโลยีธรณี ธรณีศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์สารสนเทศ หรือวิศวกรรมศาสตร์ทาง เทคโนโลยี หรือทางวิศวกรรมทรัพยากรธรณี
  หมายเหตุ สามารถใช้โปรแกรม ARCGS และ Google Earth ได้เป็นอย่างดี
 1. ด้านธรณีวิทยา
  จำนวน 2 อัตรา
  เงินเดือน 15,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพทางธรณีวิทยา หรือทาง เทคโนโลยีธรณี หรือวิศวกรรมศาสตร์ ทางเทคโนโลยี หรือทาวิศวกรรม ทรัพยากรธรณี
 1. ด้านช่างสํารวจ
  จำนวน 2 อัตรา
  เงินเดือน 11,500 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกัน ในสาขาช่างสํารวจ หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่าง ก่อสร้าง หรือช่างเครื่องกล หรือช่างไฟฟ้า
 1. ด้านขับรถยนต์
  จำนวน 3 อัตรา
  เงินเดือน 10,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  วุฒิการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 ขึ้นไป
  หมายเหตุ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และขับขี่ตามกฏจราจรอย่างเคร่งครัด

การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นสมัครที่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : dgr.gepa.one@gmail.com ตั้งแต่วันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

รายละเอียดเพิ่มเติม -ไฟล์ประกาศรับสมัคร

>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s