หนังสือสอบงานราชการแนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักชลประทาน

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน
2 ความรู้เกี่ยวกับการชลประทาน
3 หลักการชลประทานเบื้องต้น
4 แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2547
5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543
7 แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
8 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
9 แนวข้อสอบระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ.2520 และที่แก้ไข
10 แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553 ชุด 1
11 ความรู้เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี
12 แนวข้อสอบหลักการบัญชี
13 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชุด 1
14 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชุด 2
15 แนวข้อสอบเก่า กรมชลประทาน
16 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักชลประทานจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักชลประทานจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักชลประทานจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักชลประทานจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักชลประทานจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักชลประทานจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักชลประทานจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักชลประทานจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักชลประทานจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักชลประทานจังหวัดเลย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักชลประทานจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักชลประทานจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักชลประทานจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักชลประทานจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักชลประทานจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักชลประทานจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักชลประทานจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักชลประทานจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักชลประทานจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักชลประทานจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักชลประทานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักชลประทานจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักชลประทานจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักชลประทานจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักชลประทานจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักชลประทานจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักชลประทานจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักชลประทานจังหวัดตาก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักชลประทานจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักชลประทานจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักชลประทานจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักชลประทานจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักชลประทานจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักชลประทานจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักชลประทานจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักชลประทานจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักชลประทานจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักชลประทานจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักชลประทานจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักชลประทานจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักชลประทานจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักชลประทานจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักชลประทานจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักชลประทานจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักชลประทานจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักชลประทานจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักชลประทานจังหวัดตราด
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักชลประทานจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักชลประทานจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักชลประทานจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักชลประทานจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักชลประทานจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักชลประทานจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักชลประทานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักชลประทานจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักชลประทานจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักชลประทานจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักชลประทานจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักชลประทานจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักชลประทานจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักชลประทานจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักชลประทานจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักชลประทานจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักชลประทานจังหวัดยะลา

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s