ช่างไฟกาฬสินธุ์ ติดตั้งระบบไฟฟ้า เดินสายไฟทั้งหลัง ซ่อมแซมแก้ไขไฟดับ ไฟช็อต

รับซ่อมไฟฟ้ากาฬสินธุ์ บ้าน อาคาร โรงงาน มาตรฐานทีมงานบริษทัท รวดเร็วทันใจ ฉับไว ซ่อมไฟ24 มองหาช่างไฟฟ้า ช่างรับเหมาไฟฟ้า ช่างไฟฟ้า

กาฬสินธุ์ช่างซ่อมไฟฟ้าประจำบ้าน
เดินสายไฟกาฬสินธุ์
ติดตั้งปลั๊กกาฬสินธุ์
ติดตั้งหลอดไฟกาฬสินธุ์
รับซ่อมไฟฟ้ากาฬสินธุ์
ซ่อมไฟบ้านกาฬสินธุ์
เดินสายไฟในบ้านกาฬสินธุ์
ช่างซ่อมไฟซ๊อตกาฬสินธุ์
ติดต่อช่างไฟฟ้า


ความรู้เกี่ยวกับช่างไฟฟ้าเบื้องต้น

งานไฟฟ้า หมายถึง การปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับไฟฟ้าในการสร้างหรือผลิต การซ่อมแซม การปรับปรุง การติดตั้งอุปกรณ์หรือ วงจรไฟฟ้าด้วยความปลอดภัย เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ในการดำรงชีวิตประจำวัน
งานไฟฟ้ามีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ดังนี้

1. งานไฟฟ้าใช้ในการสร้างเครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ให้พลังงานความร้อน พลังงานแสงสว่าง พลังงานกล ที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง เช่น เครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องปรับอากาศ หลอดไส้ หลอดฟลูออเรสเซนต์ ลิฟต์ บันไดเลื่อน
เป็นต้น
2. งานไฟฟ้าช่วยพัฒนาระบบสื่อสาร คมนาคม ให้สะดวกเจริญก้าวหน้า เช่น วิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์ รถไฟฟ้า เป็นต้น
3. งานไฟฟ้าช่วยพัฒนาระบบการผลิตสินค้าของโรงงานอุตสาหกรรม

ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ปัจจุบันไฟฟ้ามีการจำเป็นต่อชีวิตประจำวันมาก ซึ่งไม่มีใครปฏิเสธถึงความสะดวกสบายที่ได้รับจากการใช้ไฟฟ้ารวมถึงงานอุตสาหกรรมและธุรกิจต้องใช้ไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญ ไฟฟ้ามีประโยชน์มากมายก็จริงแต่ในเวลาเดียวกันก็มีอันตรายอยู่ในตัวของมันเองถ้ารู้จักใช้ก็จะได้ประโยชน์มหาศาล ถ้าใช้ผิดวิธีก็อาจจะได้รับอันตรายถึงชีวิต จึงควรเข้าใจและรู้พื้นฐาน
ทางด้านความปลอดภัยในการใช้ไว้บ้างเพราะความประมาทหรือเพิกเฉยต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยก็อาจนำมาสู่ความหายนะและการสูญเสียต่างๆในชีวิตประจำวันของเราตั้งแต่เช้าขึ้นมาไฟฟ้าเข้ามามีส่วนพัวพันกับการดำเนินชีวิตตลอดทั้งวันจนกระทั่งเข้านอนก็ยังใช้ไฟฟ้าแต่ทว่า มาตรฐานความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในบ้านผู้ใช้ยังไม่ให้ความสนใจเท่าที่ควร
ดังนั้นความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าจึงเป็นเรื่องที่ควรได้รับความสนใจ ในการศึกษาไฟฟ้าทำอันตรายให้แก่ร่างกายได้ผู้ที่จะได้รับอันตรายจากเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นเนื่องจากส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายบังเอิญไปแตะและต่อเป็นส่วนหนึ่งในวงจรไฟฟ้าหรือสัมผัสถูกสายสองเส้นหรือเพียงเส้นเดียวหรืออาจจะไปสัมผัสถูกวัตถุที่มีกระแสไฟฟ้ารั่วไหลแต่เพียงจุดเดียวใน
ขณะที่ร่างกายส่วนอื่นสัมผัสอยู่กับพื้นดินครบวงจรทำให้เกิดอันตรายเเก่ร่างกายขึ้น ไฟฟ้าให้โทษแก่มนุษย์ ดังนี้

1.เป็นอันตรายแก่ชีวิต
สิ่งที่ทำให้เสียชีวิตหรือได้รับอันตรายเพียงบาดเจ็บ คือ การไหลของกระแสไฟฟ้า(วัดเป็นจำนวนแอมแปร์) ซึ่งจะมีปริมาณ เพียงเล็กน้อย ถ้าเป็นกระแสไฟสลับก็สามารถจะทำอันตรายถึงเสียชีวิตได้ถ้าหากว่ากระแสไฟฟ้านั้นได้ไหลผ่านอวัยวะที่สำคัญ ๆ เช่น หัวใจ อันตรายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับร่างกายมีอาการ 4 อย่าง คือ
1.1 กล้ามเนื้อแข็งตัว
1.2 หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ และหยุดทำงาน
1.3 เซลล์ภายในร่างกายถูกทำลาย
1.4 ระบบประสาทชะงัก

2.เป็นอันตรายต่อทรัพย์สิน
อันตรายต่อทรัพย์สิน ได้แก่ การเกิดเพลิงไหม้และระเบิด ทำให้ทรัพย์สินเสียหายปีละมากๆ เนื่องจากความประมาทหรือความรู้เท่าไม่ถึงการณ์
วิธีช่วยเหลือผู้ถูกกระแสไฟฟ้าดูด
ข้อควรระวังในขณะช่วยเหลือผู้ถูกกระเเสไฟฟ้าดูดติดอยู่ อย่าใช้อวัยวะร่างกายของท่านแตะต้องร่างหรือเสื้อผ้าที่เปียกชื้นของผู้ถูกไฟฟ้าดูดติดอยู่เป็นอันขาด มิฉะนั้นท่านอาจดูดไปด้วย การช่วยเหลือให้พ้นจากกระแสไฟฟ้าให้เลือกใช้วิธี
ใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
1. ตัดกระแสไฟฟ้าโดยปลดสวิตช์หรือคัทเอาท์ หรือเต้าเสียบออก
2. หากตัดกระแสไฟฟ้าไม่ได้ ให้ใช้ไม้แห้ง หรือวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้าเขี่ยสิ่งที่มีกระแสไฟฟ้าออกไปให้พ้น
3. ให้ใช้ผ้าหรือเชือกเเห้งคล้องแขน ขา หรือลำตัว ผู้ถูกไฟฟ้าดูดชักลากออกไปให้พ้นสิ่งที่มีกระแสไฟฟ้าหากผู้ถูก
ไฟดูดสลบหมดสติให้ทำการปฐมพยาบาลให้ฟื้นต่อไป

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า
1. อย่าใช้สวิทช์ปิด-เปิดไฟฟ้าบนเตียงนอน เพราะอาจพลิกตัวนอนทับแตก จะถูกไฟฟ้าดูดได้
2. อย่าเปิดวิทยุหรือใช้ไฟฟ้าในห้องน้ำที่ชื้นแฉะ ถ้ากระแสไฟฟ้ารั่วอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้
3. อุปกรณ์ไฟฟ้าที่แตกชำรุด ควรซ่อมแซมหรือเปลี่ยนให้เรียบร้อย
4. อย่าใช้ข้อต่อแยก เสียบปลั๊กหลายทาง เป็นการใช้กระแสไฟเกินกำลัง อาจทำให้สายร้อนและเกิดไฟไหม้ได้
5. อย่าใช้วัสดุอื่นแทนฟิวส์ หรือใช้ฟิวส์เกินขนาด
6. อย่าปล่อยให้สายเครื่องไฟฟ้า เช่น พัดลม ลอดใต้เสื่อหรือพรม เปลือกหุ้มหรือฉนวนอาจแตกเกิดไฟช๊อตได้ง่าย
7. อย่าเดินสายไฟชั่วคราวอย่างลวก ๆ อาจเกิดอันตรายได้
8. อย่าซ่อมระบบหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าเองโดยไม่มีความรู้
9. อย่าเดินสายไฟติดรั้วสังกะสีหรือเหล็กโดยไม่ใช้วิธีร้อยในท่อ ไฟฟ้าอาจรั่วเป็นอันตรายได้
10. อย่าปล่อยให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเปียกน้ำ เพราะน้ำจะเป็นสะพานให้ไฟฟ้ารั่วไหลออกมาได้
11. อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่มีฉนวนหุ้มเป็นที่จับ เช่น ไขควง หัวแร้ง เครื่องวัดไฟฟ้า ฯลฯ
12. อย่านำเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้กระแสตรงไปใช้กับไฟกระแสสลับ ควรตรวจสอบให้ดีเสียก่อน
13. สวิทช์และสะพานไฟ (Cut Out) ทุกแห่งต้องปิด-เปิดได้สะดวก
14. อย่ายืนบนพื้นคอนกรีตด้วยเท้าเปล่าขณะปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ควรใช้ผ้ายางหรือสวมใส่รองเท้า

ความปลอดภัยในปฏิบัติงานไฟฟ้า

1. ก่อนปฏิบัติงานต้องตรวจดูเสียก่อนว่า เครื่องมือ และอุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานไฟฟ้า ชำรุด แตก หัก หรือเปล่า
2. ก่อนปฏิบัติงาน เช่น การต่อสายไฟ ควรยกสะพานไฟ (Cut Out) ออกเสียก่อน
3. ขณะทำงานไม่ควรหยอกล้อกันเป็นอันขาด
4. ไม่ควรเสี่ยงอันตรายเมื่อไม่มีความแน่ใจ
5. ขณะทำงานมือ เท้า ต้องแห้ง หรือสวมรองเท้า
6. ก่อนปฏิบัติงาน ควรจะเขียนวงจรดูเสียก่อนเพื่อความไม่ประมาท
7. เมื่อเสร็จงาน ก่อนจ่ายกระแสไฟฟ้า ควรตรวจสอบวงจรไฟฟ้าให้ละเอียดและถูกต้องเสียก่อน
8. เมื่อจะจ่ายกระแสไฟฟ้าต้องดูให้แน่ใจ ว่าไม่มีใครปฏิบัติงานไฟฟ้าอยู่
9. ไม่ควรนำฟิวส์ที่โตกว่าขนาดที่ใช้ หรือวัสดุอื่น ๆ เช่น ลวดทองแดงแทนฟิวส์
10. รอยต่อสายไฟฟ้า ต้องใช้ผ้าเทปพันสายให้เรียบร้อยเสียก่อน
11. ต่อวงจรให้เสร็จเสียก่อน จึงนำปลายสายทั้งคู่เข้าแผงสวิทช์
12. สายเครื่องมือไฟฟ้าต้องใช้ชนิดหุ้มฉนวน 2 ชั้น ถ้าขาดต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งเส้น

บริการของเราช่างไฟฟ้าประจำบ้าน
**ช่างไฟฟ้ากาฬสินธุ์ งานระบบไฟฟ้า แก้ไขงานไฟฟ้าขัดข้องประจำบ้าน เดินสายไฟ ติดตั้งปลั๊ก หลอดไฟ เดินไฟรั้ว ไฟสนาม ไฟรอบนอกตัวบ้าน
**ช่างกาฬสินธุ์ ซ่อมแซม/แก้ไข เบกเกอร์ทริป เซฟทีคัททริปบ่อย สายไฟชำรุด ไฟช็อต ไฟรั่ว ปลั๊กชำรุด โคมไฟชำรุด

กาฬสินธุ์อัครเดชรับออกแบบและติดตั้ง ประตูสแตนเลส ประตูสแตนเลสอลูมิเนียมลายไม้ รั้วบ้านสแตนเลส ราวสแตนเลส ราวบันไดสแตนเลส
กาฬสินธุ์ประตูสแตนเลสกาฬสินธุ์
ประตูรั้วสแตนเลสกาฬสินธุ์
งานสแตนเลสกาฬสินธุ์
ร้านสแตนเลสกาฬสินธุ์
ราวสแตนเลสกาฬสินธุ์
ป้ายสแตนเลสกาฬสินธุ์
ประตูสแตนเลสราคากาฬสินธุ์
ราวกันตกสแตนเลสกาฬสินธุ์

เราเป็นช่างทำหลังคากาฬสินธุ์
ช่างงานโครงเหล็กกาฬสินธุ์
รับงานหลังคาโรงรถกาฬสินธุ์

รับเหมาโครงหลังคากันสาดกาฬสินธุ์
ต่อเติมจากบ้านเดิมกาฬสินธุ์
รับทำที่จอดรถกาฬสินธุ์

บริการออกแบบและติดตั้ง พร้อมจำหน่าย กันสาด ประตูสแตนเลส รั้วสแตนเลส โครงสแตนเลสกาฬสินธุ์ ประตูสเตนเลสอลูมิเนียมลายไม้ วัสดุ สเตนเลสเกรด304 ผสมกับอลูมิเนียมลายไม้ เบา แข็งแรง ทนทาน ผลงานของเรา
อลูมิเนียมลายไม้กาฬสินธุ์
ลวดลายสแตนเลสราคากาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์ช่องรั้วสแตนเลสราคา
กาฬสินธุ์สแตนเลสเมตรละเท่าไหร่
กาฬสินธุ์ประตูรั้วสแตนเลสราคา
ลายประดับสแตนเลสกาฬสินธุ์
ประตูสแตนเลสสำเร็จรูปกาฬสินธุ์
ประตูสแตนเลสผสมไม้กาฬสินธุ์

ช่างไฟฟ้าอำเภอฆ้องชัย
ช่างไฟฟ้าฆ้องชัยพัฒนา
ช่างไฟฟ้าลำชี
ช่างไฟฟ้าเหล่ากลาง
ช่างไฟฟ้าโคกสะอาด
ช่างไฟฟ้าโนนศิลา

ช่างไฟฟ้าอำเภอดอนจาน
ช่างไฟฟ้าดงพยุง
ช่างไฟฟ้าดอนจาน
ช่างไฟฟ้านาจำปา
ช่างไฟฟ้าม่วงนา
ช่างไฟฟ้าสะอาดไชยศรี

ช่างไฟฟ้าอำเภอนาคู
ช่างไฟฟ้านาคู
ช่างไฟฟ้าบ่อแก้ว
ช่างไฟฟ้าภูแล่นช้าง
ช่างไฟฟ้าสายนาวัง
ช่างไฟฟ้าโนนนาจาง

ช่างไฟฟ้าอำเภอสามชัย
ช่างไฟฟ้าคำสร้างเที่ยง
ช่างไฟฟ้าสำราญ
ช่างไฟฟ้าสำราญใต้
ช่างไฟฟ้าหนองช้าง

ช่างไฟฟ้าอำเภอกมลาไสย
ช่างไฟฟ้ากมลาไสย
ช่างไฟฟ้าดงลิง
ช่างไฟฟ้าธัญญา
ช่างไฟฟ้าหนองแปน
ช่างไฟฟ้าหลักเมือง
ช่างไฟฟ้าเจ้าท่า
ช่างไฟฟ้าโคกสมบูรณ์
ช่างไฟฟ้าโพนงาม

ช่างไฟฟ้าอำเภอกุฉินารายณ์
ช่างไฟฟ้ากุดค้าว
ช่างไฟฟ้ากุดหว้า
ช่างไฟฟ้าจุมจัง
ช่างไฟฟ้านาขาม
ช่างไฟฟ้านาโก
ช่างไฟฟ้าบัวขาว
ช่างไฟฟ้าสมสะอาด
ช่างไฟฟ้าสามขา
ช่างไฟฟ้าหนองห้าง
ช่างไฟฟ้าเหล่าใหญ่
ช่างไฟฟ้าเหล่าไฮงาม
ช่างไฟฟ้าแจนแลน

ช่างไฟฟ้าอำเภอคำม่วง
ช่างไฟฟ้าดินจี่
ช่างไฟฟ้าทุ่งคลอง
ช่างไฟฟ้านาทัน
ช่างไฟฟ้านาบอน
ช่างไฟฟ้าเนินยาง
ช่างไฟฟ้าโพน

ช่างไฟฟ้าอำเภอท่าคันโท
ช่างไฟฟ้ากุงเก่า
ช่างไฟฟ้ากุดจิก
ช่างไฟฟ้าดงสมบูรณ์
ช่างไฟฟ้าท่าคันโท
ช่างไฟฟ้านาตาล
ช่างไฟฟ้ายางอู้ม

ช่างไฟฟ้าอำเภอนามน
ช่างไฟฟ้านามน
ช่างไฟฟ้ายอดแกง
ช่างไฟฟ้าสงเปลือย
ช่างไฟฟ้าหนองบัว
ช่างไฟฟ้าหลักเหลี่ยม

ช่างไฟฟ้าอำเภอยางตลาด
ช่างไฟฟ้าคลองขาม
ช่างไฟฟ้าดอนสมบูรณ์
ช่างไฟฟ้านาดี
ช่างไฟฟ้านาเชือก
ช่างไฟฟ้าบัวบาน
ช่างไฟฟ้ายางตลาด
ช่างไฟฟ้าหนองตอกแป้น
ช่างไฟฟ้าหนองอีเฒ่า
ช่างไฟฟ้าหัวงัว
ช่างไฟฟ้าหัวนาคำ
ช่างไฟฟ้าอิตื้อ
ช่างไฟฟ้าอุ่มเม่า
ช่างไฟฟ้าเขาพระนอน
ช่างไฟฟ้าเว่อ
ช่างไฟฟ้าโนนสูง

ช่างไฟฟ้าอำเภอร่องคำ
ช่างไฟฟ้าร่องคำ
ช่างไฟฟ้าสามัคคี
ช่างไฟฟ้าเหล่าอ้อย

ช่างไฟฟ้าอำเภอสมเด็จ
ช่างไฟฟ้าผาเสวย
ช่างไฟฟ้ามหาไชย
ช่างไฟฟ้าลำห้วยหลัว
ช่างไฟฟ้าศรีสมเด็จ
ช่างไฟฟ้าสมเด็จ
ช่างไฟฟ้าหนองแวง
ช่างไฟฟ้าหมูม่น
ช่างไฟฟ้าแซงบาดาล

ช่างไฟฟ้าอำเภอสหัสขันธ์
ช่างไฟฟ้านามะเขือ
ช่างไฟฟ้านิคม
ช่างไฟฟ้าภูสิงห์
ช่างไฟฟ้าสหัสขันธ์
ช่างไฟฟ้าโนนน้ำเกลี้ยง
ช่างไฟฟ้าโนนบุรี
ช่างไฟฟ้าโนนศิลา
ช่างไฟฟ้าโนนแหลมทอง

ช่างไฟฟ้าอำเภอหนองกุงศรี
ช่างไฟฟ้าดงมูล
ช่างไฟฟ้าลำหนองแสน
ช่างไฟฟ้าหนองกุงศรี
ช่างไฟฟ้าหนองบัว
ช่างไฟฟ้าหนองสรวง
ช่างไฟฟ้าหนองหิน
ช่างไฟฟ้าหนองใหญ่
ช่างไฟฟ้าเสาเล้า
ช่างไฟฟ้าโคกเครือ

ช่างไฟฟ้าอำเภอห้วยผึ้ง
ช่างไฟฟ้าคำบง
ช่างไฟฟ้านิคมห้วยผึ้ง
ช่างไฟฟ้าหนองอีบุตร
ช่างไฟฟ้าไค้นุ่น

ช่างไฟฟ้าอำเภอห้วยเม็ก
ช่างไฟฟ้ากุดโดน
ช่างไฟฟ้าคำเหมือดแก้ว
ช่างไฟฟ้าคำใหญ่
ช่างไฟฟ้าทรายทอง
ช่างไฟฟ้าบึงนาเรียง
ช่างไฟฟ้าพิมูล
ช่างไฟฟ้าหัวหิน
ช่างไฟฟ้าห้วยเม็ก
ช่างไฟฟ้าโนนสะอาด

ช่างไฟฟ้าอำเภอเขาวง
ช่างไฟฟ้ากุดปลาค้าว
ช่างไฟฟ้ากุดสิมคุ้มใหม่
ช่างไฟฟ้าคุ้มเก่า
ช่างไฟฟ้าสงเปลือย
ช่างไฟฟ้าสระพังทอง
ช่างไฟฟ้าหนองผือ

ช่างไฟฟ้าอำเภอเมือง
ช่างไฟฟ้ากลางหมื่น
ช่างไฟฟ้ากาฬสินธุ์
ช่างไฟฟ้าขมิ้น
ช่างไฟฟ้านาจารย์
ช่างไฟฟ้าบึงวิชัย
ช่างไฟฟ้าภูดิน
ช่างไฟฟ้าภูปอ
ช่างไฟฟ้าลำคลอง
ช่างไฟฟ้าลำปาว
ช่างไฟฟ้าลำพาน
ช่างไฟฟ้าหนองกุง
ช่างไฟฟ้าหลุบ
ช่างไฟฟ้าห้วยโพธิ์
ช่างไฟฟ้าเชียงเครือ
ช่างไฟฟ้าเหนือ
ช่างไฟฟ้าโพนทอง
ช่างไฟฟ้าไผ่

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s