อาหารจัดเลี้ยงยโสธร

รับจัดโต๊ะจีนยโสธรจัดงานเลี้ยงนอกสถานที่ งานบวช ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ งานขันโตก งานพิธีสงฆ์งานแต่งงาน งานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆ จัดเลี้ยง ทำบุญเลี้ยงพระ งานทำบุญบริษัท เปิดกิจการ หรืองานฌาปนกิจออกงาน นอกสถานที่ ราคาถูก‎ ผลงานของเรา
โต๊ะจีนยโสธร
อาหารโต๊ะจีนยโสธร
จัดอาหารงานขันโตก งานพิธีสงฆ์ยโสธร
ราคาโต๊ะจีนงานแต่งยโสธร
อาหารโต๊ะจีนงานแต่งยโสธร
เมนูโต๊ะจีนยโสธร
รับจัดเลี้ยงยโสธร
จัดงานแต่งงานยโสธร
จัดอาหารทำบุญบ้านยโสธร
บุฟเฟ่ต์งานแต่งยโสธร                      ติดต่อจองคิวงาน
ทางร้านมีบริการจัดเลี้ยงพระยโสธร ในเทศกาลงานบุญต่างๆ อาทิเช่น ขึ้นบ้านใหม่ งานแต่งงาน งานทำบุญบริษัทยโสธร เปิดกิจการ หรืองานฌาปนกิจ ผลงานของเรา
รับจัดเลี้ยงยโสธร บริการรับจัดเลี้ยงนอกสถานที่ ทุกรูปแบบ อาทิ รับจัดบุฟเฟ่ต์ ทั้งอาหารไทยและนานาชาติ ผลงานของเรา


รับจัดทำบุญบ้านยโสธร แบบครบวงจร จัดอาหารเลี้ยงพระ รับจัดค็อกเทล ค็อฟฟี่เบรค โต๊ะไทย โต๊ะจีน อาหารเซตไทย-ฝรั่ง รับจัดเลี้ยงงานแต่งงาน  ผลงานของเรา
พิธีเช้า รับจัดงานฉลองมงคลสมรสเย็น แพคเกจงานแต่งงานมากมายรับจัดงานทำบุญเลี้ยงพระยโสธร ทำบุญบ้าน ทำบุญบริษัท งานบุญ ทุกชนิด โดยทีมงานมืออาชีพ รับจัดงานบุญ พร้อมอุปกรณ์สงฆ์ ครบวงจร ด้วยทีมงานประสบการณ์กว่า 20 ปี ปรึกษาได้
รับจัดเลี้ยงพระ ซอสามสาย เคเทอริ่ง งานทำบุญเลี้ยงพระ

รับจัดงานเลี้ยงยโสธร ผลงานของเรา
รับจัดบุฟเฟ่ต์ยโสธร
รับจัดเลี้ยงนอกสถานที่ยโสธร
รับจัดโต๊ะจีนงานแต่งยโสธร
รับจัดแคทเทอริ่งยโสธร
รับจัดบุฟเฟ่ต์อาหารจัดเลี้ยงนอกสถานที่ยโสธร

จัดเลี้ยงนอกสถานที่ราคาถูก มีบริการดังนี้

1.อาหารจัดเลี้ยงยโสธรรับจัดพิธีสงฆ์แบบครบวงจร
2.รับจัดเลี้ยงนอกสถานที่ยโสธร บุฟเฟ่ต์ ,ค๊อกเทล ,โต๊ะจีน ,โต๊ะไทย ,ค๊อกเทล,Coffee Brake,ข้าวกล่อง,Snackbox ผลงานของเรา
3.รับจัดงานแต่งงานยโสธร
4.รับทำอาหารนอกสถานที่ยโสธร
5.รับทำห้องอาหารประจำบริษัทรายเดือน/รายปีวงดนตรีงานเลี้ยงยโสธร งานปาร์ตี้ งานเลี้ยงบริษัท งานเลี้ยงลูกค้า งานเลี้ยงปีใหม่ งานครบรอบวันสำคัญ งานอีเวนท์ งานจัดกิจกรรม และทุกโอกาสพิเศษ
วงดนตรียโสธร มืออาชีพ งานแต่งงาน งานจัดเลี้ยง งานอีเว้นท์ วงดนตรีงานแต่งงานช่วงกลางวัน; งานเลี้ยงสังสรรค์ ดนตรีงานแต่งช่วงกลางคืน
วงโฟลคซอง (อะคูสติก) วงทรีโอเครื่องสาย ( violin  แซกโซโฟน,Flute ) วง BAND วงดนตรี


มีบริการเครื่องเสียง รับจัดงาน Event Grand opening บริการ เวที ฉาก แสง สี เสียง 
เช่าเครื่องเสียงยโสธร ราคาถูก บริการให้เช่าเครื่องเสียงราคาถูก – งานออกบู๊ต ตามห้าง
เช่าเครื่องเสียงยโสธร เช่าเวที รับจัดงานอีเว้นท์
เช่าไฟยโสธร แสงสีเสียง เช่าระบบไฟ ให้เช่าไฟ เช่าไฟเวที ไฟให้เช่า
เต็นท์เช่ายโสธรให้เช่าเต็นท์ราคาถูก เต็นท์สีขาวทรงโค้ง เต็นท์ทรงโรมัน เต็นท์ทรงพีระมิด

อาหารงานเลี้ยง  ยโสธร

อาหารงานเลี้ยงกุดชุมอาหารงานเลี้ยงกำแมด อาหารงานเลี้ยงกุดชุม อาหารงานเลี้ยงคำน้ำสร้าง อาหารงานเลี้ยงนาโส่ อาหารงานเลี้ยงหนองหมี อาหารงานเลี้ยงหนองแหน อาหารงานเลี้ยงห้วยแก้ง อาหารงานเลี้ยงโนนเปือย อาหารงานเลี้ยงโพนงาม  อาหารงานเลี้ยงคำเขื่อนแก้วอาหารงานเลี้ยงกุดกุง อาหารงานเลี้ยงกู่จาน อาหารงานเลี้ยงดงเจริญ อาหารงานเลี้ยงดงแคนใหญ่ อาหารงานเลี้ยงทุ่งมน อาหารงานเลี้ยงนาคำ อาหารงานเลี้ยงนาแก อาหารงานเลี้ยงย่อ อาหารงานเลี้ยงลุมพุก อาหารงานเลี้ยงสงเปือย อาหารงานเลี้ยงเหล่าไฮ อาหารงานเลี้ยงแคนน้อย อาหารงานเลี้ยงโพนทัน  อาหารงานเลี้ยงค้อวังอาหารงานเลี้ยงกุดน้ำใส อาหารงานเลี้ยงค้อวัง อาหารงานเลี้ยงน้ำอ้อม อาหารงานเลี้ยงฟ้าห่วน  อาหารงานเลี้ยงทรายมูลอาหารงานเลี้ยงดงมะไฟ อาหารงานเลี้ยงดู่ลาด อาหารงานเลี้ยงทรายมูล อาหารงานเลี้ยงนาเวียง อาหารงานเลี้ยงไผ่  อาหารงานเลี้ยงป่าติ้วอาหารงานเลี้ยงกระจาย อาหารงานเลี้ยงศรีฐาน อาหารงานเลี้ยงเชียงเพ็ง อาหารงานเลี้ยงโคกนาโก อาหารงานเลี้ยงโพธิ์ไทร  อาหารงานเลี้ยงมหาชนะชัยอาหารงานเลี้ยงคูเมือง อาหารงานเลี้ยงบากเรือ อาหารงานเลี้ยงบึงแก อาหารงานเลี้ยงผือฮี อาหารงานเลี้ยงพระเสาร์ อาหารงานเลี้ยงฟ้าหยาด อาหารงานเลี้ยงม่วง อาหารงานเลี้ยงสงยาง อาหารงานเลี้ยงหัวเมือง อาหารงานเลี้ยงโนนทราย  อาหารงานเลี้ยงเมืองอาหารงานเลี้ยงขั้นไดใหญ่ อาหารงานเลี้ยงขุมเงิน อาหารงานเลี้ยงค้อเหนือ อาหารงานเลี้ยงดู่ทุ่ง อาหารงานเลี้ยงตาดทอง อาหารงานเลี้ยงทุ่งนางโอก อาหารงานเลี้ยงทุ่งแต้ อาหารงานเลี้ยงนาสะไมย์ อาหารงานเลี้ยงน้ำคำใหญ่ อาหารงานเลี้ยงสำราญ อาหารงานเลี้ยงสิงห์ อาหารงานเลี้ยงหนองคู อาหารงานเลี้ยงหนองหิน อาหารงานเลี้ยงหนองเป็ด อาหารงานเลี้ยงหนองเรือ อาหารงานเลี้ยงเขื่องคำ อาหารงานเลี้ยงเดิด อาหารงานเลี้ยงในเมือง  อาหารงานเลี้ยงเลิงนกทาอาหารงานเลี้ยงกุดเชียงหมี อาหารงานเลี้ยงกุดแห่ อาหารงานเลี้ยงบุ่งค้า อาหารงานเลี้ยงศรีแก้ว อาหารงานเลี้ยงสร้างมิ่ง อาหารงานเลี้ยงสวาท อาหารงานเลี้ยงสามัคคี อาหารงานเลี้ยงสามแยก อาหารงานเลี้ยงห้องแซง อาหารงานเลี้ยงโคกสำราญ  อาหารงานเลี้ยงไทยเจริญอาหารงานเลี้ยงคำเตย อาหารงานเลี้ยงคำไผ่ อาหารงานเลี้ยงน้ำคำ อาหารงานเลี้ยงส้มผ่อ อาหารงานเลี้ยงไทยเจริญ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s